Tuesday, November 25, 2008

Guillou missar poängen

Jan Guillou brukar ha en poäng med det mesta han skriver sina krönikor om. Det var därför med ett visst intresse jag läste hans krönika om det s k IPRED-lagförslaget. Säkerligen skulle han se förbi skiv- och filmindustrins rökridåer... Det enda han gör är dock att argumentera mot stöld av upphovsskyddat material. I och för sig helt riktigt, det han säger, men det stora problemet med lagförslaget är ju att man vill tillåta privata intressen, och dessutom part i eventuella rättstvister, att agera polis.

Hur hänger det ihop med moderna idéer om rättssäkerhet? Om vi ska släppa på kravet med en oberoende instans för att undersöka brott, om vi ska ignorera annars tillämpliga lagar och förordningar om jäv, är det någon mening med att över huvud taget ha en statlig polis? Samma sak gäller självfallet domstolarna: låt oss ha privatanställda domare, kanske sponsrade av större företag. Eller varför inte jurymedlemmar för dessa företag, för att garantera att deras intressen tillvaratas?

Det problem jag har med IPRED handlar inte om upphovslagen--jag betalar gärna för de filmer och musik jag avnjuter. Problemet handlar i stället om rättssäkerheten, att man med lagförslaget hoppar över den lilla detaljen om likhet inför lagen, garanterad (i teorin) genom oberoende polis och domare. Det är också här FRA-lagen kommer in i bilden; hr Guillou förstod inte vad FRA hade med upphovsrätten att skaffa, och använde därför FRA för att minska trovärdigheten hos de protesterande "tjuvarna".

Så nej, Jan. FRA har inte med upphovsrätten att göra, men den innebär ett lika stort brott mot rättssäkerheten som IPRED.

Monday, November 05, 2007

Hur rolig som helst...

...var förra veckans nyhet om 77-åringen som besökte sin orts ICA-affär för att införskaffa några folköl. Han ombad legitimera sig i kassan då endast myndiga personer tillåts handla alkohol i vårt avlånga land. Vår 77-åring vägrade och förklarade att han handlat i samma affär i 40 år, men kassören vägrade ge med sig, och till slut gick 77-åringen. Grannaffären hade inga problem med hans låga ålder.

Jag trodde att detta var ett enskilt fall; ingen orkar väl be alla om legitimation, väl? Men nu visar det sig att en 80-åring förgäves försökt handla snus, också det i en ICA-affär. Hon nekades då hon inte heller kunde bevisa att hon var myndig.

Således...

Jag handlade några Carlsberg på ICA Kvantum i Lerum, härom dagen, och måste tillstå att jag var ytterligt besviken för att ingen bad mig uppvisa leg.

Thursday, October 25, 2007

Det var ett tagg sedan jag bloggade sist, men...

...ett antal biografer har stängt och det är därför dags igen. Speciellt noterar jag att Astoria nu kursat, en utveckling jag och flera med mig förutspådde när Sandrews sålde sin biografkedja till Nohrborg & Co.

Astoria gick alltså omkull. Innan man gjorde det såldes flera av biograferna till SF Bio, som behöll ett fåtal och slog igen de andra. Man beslöt också att dela med sig av biopalatsen i Stockholm och Göteborg till SF, som i praktiken kom att driva dessa som SF-biografer.

Astorias återstående biografer sålde sedan konkursförvaltaren till Svenska bio, ett till 49% av SF ägd biografkedja med närvaro främst på landsorten.

En sista rest av Astoria i Göteborg är Royal, som sommarstängde strax innan konkursen, och som sedan såldes till Svenska bio som inventarier. Det pratas om att rädda Royal--filmfestivalen lär vara inblandad--men den ekonomiska verklighet som råder talar ett tydligt, och annat, språk. Det behövs pengar, det behövs filmer, och det behövs intresse. Dessutom har nu SF beslutat att stänga Palladium med anledning av att Bergakungen går bra, samt att Biopalatset nu tillhör SF, vilket är ännu en spik i kistan för alla som vill driva biograf i Sverige.

Vem skulle våga?

Labels: , , ,

Saturday, January 20, 2007

Diskriminering!

En skola i Landskrona (densamma som fick stänga p g a fyrverkerier och annat inomhus, härom dagen) har beslutat att förbjuda eleverna att tala andra språk än svenska, även med varandra, enligt Aftonbladets nätupplaga. Åtgärden tas så att inga elever ska kunna misstänka att något kränkande sägs om dem av andra elever.

Detta är dock diskriminering. Som barnombudsmannen Lena Nyberg konstaterar, vad händer med den stackare som nyss flyttat in och inte kan svenska? Ska vederbörande hålla sig tyst?

Jag är själv invandrare och kunde knappt ett ord svenska när jag flyttade till Sverige för 30 år sedan. Jag kände ingen, men det fanns några andra finskspråkiga i klassen och jag kunde så småningom skaffa mig någon sorts vänner. Hade jag förbjudits att tala finska hade min sociala situation snabbt blivit omöjlig, jag hade fått svårt att följa undervisningen, haft svårare att lära mig svenska, och hade dessutom antagligen tappat litet av min finska.

Landskronaskolans beslut är ett solklart fall av diskriminering, och förmodligen olagligt då det nu kränker uppemot hälften av skolans elever, dvs de med invandrarbakgrund. Riv upp beslutet snarast!

I väntan på att beslutet upphävs vill jag härmed uppmana alla till civil olydnad. Prata era hemspråk så fort det ges tillfälle, men också andra språk. Och det sistnämnda kan med fördel göras även an svenskar. Prata engelska med varandra! Gör det till en vana!

Wednesday, January 10, 2007

Avdelningen roliga rubriker

Såg följande rubrik i dagens nätupplaga av Aftonbladet:

"Kannibal hotar äta professor"

Jag vet att ämnet är allvarligt, men ändå...

Tuesday, December 12, 2006

Fuglesang bevakas efter bästa förmåga

Jag har i likhet med många andra med stort intresse följt rymdskytteln Discovery och Sveriges första astronaut, Christer Fuglesang. Det var några år sedan en uppskjutning sändes direkt, och mig veterligen första gången svensk TV direktsänt en dockning i rymden.

I natt följde jag förstås det sistnämnda, Discoverys dockning med rymdstationen ISS. SVT24 direktsände, med en av sina ständiga nyhetsreportrar som ankare och med en inbjuden "expert", som här skall förbli namnlös, för att bidra med bakgrundsinformation för icke-nörden.

Men så fel det kan bli. "Experten" var en äldre vetenskapsjournalist som ruinerade sändningen med långsamt tal och ett "r" påminnande om 1700-talets förtjusning i franskan, ett ständigt upprepande av kommentarer och trivia, ett tjatande om datorerna ombord på Discovery, rena faktafel, och en kärlek till det egna jaget som fick Borta med vinden att blekna i romantik. SVT24 lät också "experten" i fråga gång på gång överrösta NASA:s engelskspråkiga, men kunniga, kommentarer, och föredrog i många fall att visa bilder från studion i stället för NASA:s direktsända bilder.

Pinsamt. Jag överväger nu att i likhet med ministrar och Viasat-chefer ge sjutton i licensavgiften.

Labels: , , , ,

Wednesday, December 06, 2006

Öppna inga Word-dokument!

Öppna inga Word-dokument! Det varnar idag Aftonbladets nätupplaga för, efter att Microsoft gått ut med en varning om ytterligare säkrhetshål i Office-paketen från 2000 och framåt. Det påpekas också att än finns det från Microsoft-håll ingen lösning på problemet.

Men visst finns det en lösning: Använd inte MS Word! (För en mer permanent lösning, använd inte Windows!)